Hederspris 2022

Stiftelsens hederspris instiftades 2021 och delas ut till någon som haft stor betydelse för idrotten i Borås.

Hederspris 2022

Anita Zetterman

Mariedals IK


2022 års hederspris går till Anita Zetterman.
Utöver äran får hon 5 000 kronor.

Anita Zetterman har en lång ledargärning bakom sig, framför allt i Mariedals IK där hon var ordförande i 21 år. Dessutom var hon cupgeneral för Mariedal cup under 37 år. Andra uppdrag har varit ordförande i Framgångscentrum Sjuhärad, vice ordförande i föreningsrådet och vice ordförande i Västergötlands idrottsförbund och Sisu idrottsutbildarna. Hon blev Boråsambassadör 2002.

Pristagare 2022