ANSÖK OM STIPENDIUM

Walter Kuusks Stiftelse

Ansökningstiden är 1 mars till 1 maj

Vem kan söka?

Stipendier kan sökas av person eller förening för ändamål som gynnar idrotten i Borås. 

Den sökande personen eller föreningen ska ha sin adress i Borås kommun, eller Borås stad som det numera officiellt kallas.

Ansökningarna behandlas av stiftelsens styrelse som fördelar beloppet till en eller flera stipendiater. Stipendier kan även delas ut till icke sökande som stiftelsens styrelse utser. Motiveringar till styrelsens beslut om utdelning ges inte och de kan ej heller överklagas.

Hur mycket delas ut?

Den exakta summan som delas ut varje år varierar.

Stiftelsen delar ut avkastningen av stipendiepengarna på drygt tolv miljoner kronor. Mycket bra år kan det bli över en miljon kronor att dela ut, dåliga år kanske det inte blir någon avkastning alls.

Hur söker man?

Ansökningsperioden är 1 mars till den 1 maj varje år. 

Ansökan ska innehålla uppgift om vad stipendiet ska användas till. 

Efter det att stipendiet använts ska en rapport lämnas till stiftelsen. 

Ansökningsformulär finns att hämta för utskrift här. 

Skicka din ansökan till e-postadressen ansok@walterkuusk.se

Stipendierna delas ut efter den 31 augusti på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Villkor - Vad händer om jag får ett stipendium?

Stipendiaten är skyldig att använda pengarna till det ändamål som har angivits i ansökan. Används pengarna till annat kan stipendiaten bli återbetalningsskyldig.

Senast en månad efter att projektet avslutats skall bidragsmottagaren redovisa hur pengarna har använts. Är projektet av flerårig karaktär skall det skrivas en rapport varje halvår.

Utbetalningen sker i två omgångar. Grundregeln är att hälften delas ut vid första tillfället om inte särskilda skäl finns. Vid utbetalning av första delen får stipendiaten ett datum innan vilket den måste avlägga rapport. Har inte rapporten inkommit i tid betalas inte resterande belopp ut.